Lichnaya_kartochka_uchaschegosya — ГБУ "СШ 102" Москомспорта